خبرها

اخبار

خبرها

 خودرو بخش خانه مالک
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • 11.9 میلیون خانوار ایرانی فاقد خودرو هستند/ بخش اعظمی از مردم مالک هیچ خانه و زمینی نیستند